Grote aardster
Geastrum pectinatum
Geastrum pectinatum - Grote aardster
Foto: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Geastrum pectinatum
Nederlandse naam: Grote aardster 
Familie: Geastraceae
Orde: Phallales
Synoniemen latijn:  
Synon. nederlands:  
CODE: 211090
Verspreiding: Zeldzaam 
Status / Rode Lijst: BE / BE,  
Habitat: Naaldbos, matig droog, kalk- of voedselrijk /
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Humus arme klei of leem
Organisme: /
Foto's extra:
Geastrum pectinatum - Grote aardster

Geastrum pectinatum - Grote aardster

Geastrum pectinatum - Grote aardster